U Staré elektrárny 291/11 710 00 Ostrava
cs

Média a publikace

Odborné články našich advokátů a naše vystoupení v médiích

16. 2. 2024

Komunitní energetika 1. část

Nabízíme poradenství pro obce, města a občany při realizaci projektů postavených na sdílení energií a...  Celý článek

Posted by Jiří Klega
17. 12. 2023

Změny zákoníku práce

Od 1. 10. 2023 vstoupila v platnost první část novely zákoníku práce týkající se především dohod...  Celý článek

Posted by Jiří Klega
25. 8. 2023

Mgr. Jiří Klega v Dobrém ránu na téma Whistleblowing – ochrana oznamovatelů! 2. část

Mgr. Jiří Klega v Dobrém ránu na téma Whistleblowing - ochrana oznamovatelů! Mgr. Klega v druhém...  Celý článek

Posted by Jiří Klega
15. 8. 2023

Mgr. Jiří Klega v Dobrém ránu na téma Whistleblowing – ochrana oznamovatelů! 1. část

V ČR byl přijat zákon o ochraně oznamovatelů, který má ochránit oznamovatele protiprávních jednání. Při vysvětlení...  Celý článek

Posted by Jiří Klega
9. 9. 2021

Advokát Jiří Klega opět v pořadu České televize

Advokát Jiří Klega byl opět hostem v České televizi. Tentokrát se vyjadřoval k aktuální nové...  Celý článek

Posted by psotka@advokatova.cz
9. 9. 2021

Advokát Jiří Klega opět v České televizi. Tentokrát k tématu „náhradní výživné“

Advokát Jiří Klega se již pravidelně vyjadřuje v pořadech České televize k různým tématům. Nyní...  Celý článek

Posted by psotka@advokatova.cz
26. 2. 2019

Jak dnes počítače „spolurozhodují“ v soudnictví?

Otázkou není, zda se počítače a umělá inteligence budou podílet na rozhodování soudů. Určitým způsobem...  Celý článek

Posted by pjr
1. 6. 2018

Advokát Jiří Klega host v Dobrém ránu na České televizi

Advokát Jiří Klega opět hostem na České televizi. Odpovídá na otázky ohledně koupě nemovitosti nebo...  Celý článek

Posted by pjr
22. 5. 2018

Seriál o GDPR ve spoplupráci JKP a Deníku

Jaké informace o vás e-shop, firma nebo jiná instituce uchovává, jak dlouho a vůbec proč? Jednodušeji...  Celý článek

Posted by sona
1. 4. 2018

Advokát Jiří Klega na Radiožurnálu

Zkrácení lhůty pro podání návrhu na přezkum tzv. opatření obecné povahy, kterým se stanoví například...  Celý článek

Posted by sona
5. 2. 2018

Jaké jsou základní principy ochrany osobních údajů podle nových pravidel GDPR?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů EU účinné od 25.5.2018 (GDPR) stanovuje pro nakládání s...  Celý článek

Posted by sona
4. 1. 2018

Co podepisujeme s realitní kanceláří

Video: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/417236100071112/?video&index=583134...  Celý článek

Posted by sona
22. 12. 2017

Advokát Klega v České televizi

Video: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/417236100071112/?video&index=583146...  Celý článek

Posted by sona
4. 12. 2017

Zahraniční stravné v roce 2018

S rozšířením podnikatelských aktivit českých firem do zemí Evropské unie a třetích zemí je běžné,...  Celý článek

Posted by sona
22. 11. 2017

Koupě ojetého vozu – advokát Jiří Klega na ČT

Advokát Jiří Klega se v pořadu Dobré ráno vyjadřuje a odpovídá na otázky ohledně prodeje...  Celý článek

Posted by sona
9. 11. 2017

Co je je považováno za osobní údaj? Změní GDPR tento pojem?

Např. e-mail:  ne každý musí být osobním údajem. Nejedná se o osobní údaj v případě...  Celý článek

Posted by sona
8. 11. 2017

Koupě ojetého vozu

Video: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/417236100071112/?video&index=583156#video...  Celý článek

Posted by sona
25. 10. 2017

Skype nebo WhatsApp: stejné povinnosti jako pro telefonní operátory

Pracovní skupina WP29 ve svém stanovisku (Opinion 01/2017 on the Proposed Regulation for the ePrivacy...  Celý článek

Posted by sona
9. 10. 2017

Pracovní skupina WP29 k GDPR dá vodítko nejen k vydávání osvědčení (certifikaci) či dronů

Jak vyplývá z uvedené tiskové zprávy Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, pracovní skupina WP29...  Celý článek

Posted by sona
7. 10. 2017

GDPR a veřejnoprávní smlouvy

Institut tzv. veřejnoprávních smluv přišel do českého správního řádu tehdy jako jakási novinka převzatá zejména...  Celý článek

Posted by sona
5. 10. 2017

Správní orgány ani soudy by neměly vymáhat malé částky prostřednictvím exekutorů

Ústavní soud potvrdil svým rozhodnutím ze dne 18. 7. 2017 dosavadní právní výklad některých soudů...  Celý článek

Posted by sona
20. 9. 2017

Nová víza pro koncerny: Vnitropodnikové převedení zaměstnance

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance vs. Zaměstnanecká karta Nová úprava, která se zpožděním zajišťuje transpozici Směrnice Evropského...  Celý článek

Posted by sona
13. 9. 2017

JE ÚRAZ BĚHEM PRACOVNÍ CESTY PRACOVNÍM ÚRAZEM?

Běžná situace. Zaměstnavatel vás vyšle na vícedenní pracovní cestu. Vy se ubytujete v hotelu, ale ráno...  Celý článek

Posted by sona
13. 9. 2017

Je úraz během pracovní cesty pracovním úrazem?

Běžná situace. Zaměstnavatel vás vyšle na vícedenní pracovní cestu. Vy se ubytujete v hotelu, ale ráno...  Celý článek

Posted by sona
13. 9. 2017

Jak je to se souběhem úprav bezvízového styku?

Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 obsahuje seznam třetích zemí, jejichž občané mohou v rámci schengenského...  Celý článek

Posted by sona
12. 9. 2017

ODDLUŽENÍ – „OSOBNÍ BANKROT“

Život bez dluhů? Nadějí je návrh na oddlužení. My Vám s ním pomůžeme. Jako jedna z...  Celý článek

Posted by sona
6. 9. 2017

Co všichni lidé uznávají, jest

Co všichni lidé uznávají, jest. What all people accept, exist. Jiří Klega, autor Abstrakt Článek pojednává o problematice chápání...  Celý článek

Posted by sona
28. 8. 2017

JAK ZASTAVIT EXEKUCI? ŘADA EXEKUCÍ JE NEZÁKONNÁ, LIDÉ SE ALE NEBRÁNÍ.

Jste v exekuci? Nebo vám exekuce hrozí? A vyzkoušeli jste opravdu vše? V některých případech jsou...  Celý článek

Posted by sona
1. 8. 2017

Everyone has the right to the protection of personal data – GDPR

Whenever you open a bank account, join a social networking website or book a flight...  Celý článek

Posted by sona
5. 6. 2017

REKLAMACE BYTU, STAVBY,DOMU

Video: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/417236100071112/?video&index=583146#video...  Celý článek

Posted by sona
7. 4. 2017

Zveřejňování ceny, obchodní tajemství a obcházení zákona o registru smluv

Den D – 1. červenec Prvního července 2017 nabývají účinnosti podstatná ustanovení zákona č. 340/2015 Sb.,...  Celý článek

Posted by sona
16. 1. 2017

Poskytování sociálních služeb v kontextu nového občanského zákoníku

Občanské sdružení nemůže poskytovat primárně sociální a zdravotní služby Řada tzv. hospiců i jiných poskytovatelů sociálních...  Celý článek

Posted by sona
16. 1. 2017

Zajištění pohledávek věřitele zadržovacím právem podle nového občanského zákoníku

Základní úprava zadržovacího práva je v NOZ zakotvena v oddíle čtvrtém v rámci § 1395...  Celý článek

Posted by sona
16. 1. 2017

Jak nahradit chybějící ověření podpisu na smlouvě o převodu nemovitosti?

Prodej či jiný převod nemovitosti evidované v katastru nemovitostí, resp. vklad takového práva do katastru,...  Celý článek

Posted by sona
16. 1. 2017

Jaké výhody přinese zápis nájmu či pachtu do katastru nemovitostí?

Dle stávající právní úpravy nelze nájem do katastru nemovitostí zapsat. Pacht je pak novým termínem...  Celý článek

Posted by sona
16. 1. 2017

Průlom do zásady neplatnosti dohody o vzdání se práv, jež mohou v budoucnosti teprve vzniknout (v kontextu nového zákona o katastru nemovitostí a nového občanského zákoníku)

Právní teorie již před rokem 1989 vykládala § 574 odst. 2 občanského zákoníku jako kogentní...  Celý článek

Posted by sona
16. 1. 2017

Zánik výhrady vlastnického práva vázáné na zaplacení záloh

Představme si situaci, kdy zhotovitel uzavře s objednatelem smlouvu o dílo podle obchodního zákoníku, přičemž...  Celý článek

Posted by sona
16. 1. 2017

Škoda na vozidle způsobená nerovností na vozovce – Kdo nese odpovědnost? Lze se reálně domoci náhrady škody?

Příkladem uveďme situaci, kdy řidič motorového vozidla vjede do díry na vozovce, přičemž se takovému...  Celý článek

Posted by sona
16. 1. 2017

Smluvní pokutu nelze sjednat v rámci obchodních podmínek ke spotřebitelské smlouvě

  „V rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních...  Celý článek

Posted by sona
16. 1. 2017

Na co si dát pozor u Apostily a co předem kontrolovat?

Podmínkou použití apostily je přistoupení daných států k mezinárodní úmluvě, kterou je Úmluva o zrušení...  Celý článek

Posted by sona
16. 1. 2017

Zaměstnanecká karta umožní cizincům získat v jediném řízení jak pobytové oprávnění, tak povolení k práci

Novela přinesla v rámci ustanovení § 42g a násl. institut tzv. zaměstnanecké karty pro cizince....  Celý článek

Posted by sona
16. 1. 2017

Ochranu společné domácnosti nelze při uzavírání smluv podceňovat, hrozí jejich zneplatnění

Nový občanský zákoník přinesl řadu ustanovení, která lze považovat za problematická co do jejich formulace...  Celý článek

Posted by sona
16. 1. 2017

Vysoká rychlost vozidla nemusí mít vliv na zavinění nehody

Z právního hlediska je v takových případech zásadní otázka prokázání zavinění na straně některého z...  Celý článek

Posted by sona
16. 1. 2017

Špatné nastavení světel jako příčina obvinění z trestného činu

Povinnosti řidiče v kontextu povinností chodce Zejména v zimních měsících, kdy se dříve stmívá a viditelnost...  Celý článek

Posted by sona
16. 1. 2017

Ztráta šance a očekávání a nová interpretace příčinné souvislosti ve zdravotnickém právu

Účelnější aplikace doktríny loss of chance („ztráty šance“) či loss of expectation („ztráty očekávání“) v...  Celý článek

Posted by sona
16. 1. 2017

Převod ochranné známky a převod přihlášky

Komplexní či částečný převod ochranné známky Stejně jako v případě licenční smlouvy, může dojít k převodu...  Celý článek

Posted by sona
16. 1. 2017

Judikatura: Právní aspekty práva na nahlížení do spisu v daňovém řízení

Článek advokáta Jiřího Klegy na toto téma můžete najít na Epravo Digital...  Celý článek

Posted by sona
16. 1. 2017

Nárok na odpočet DPH v kontextu následně vzniklé absence výsledného zdanitelného plnění

Touto tématikou se zabýval také Nejvyšší správní soud ČR ve svém rozsudku ze dne 23....  Celý článek

Posted by sona
15. 1. 2017

Víza pro zahraniční investory? Dlouhodobě zbytečně komplikovaná.

Zbytečná byrokracie při vyřizování povolení k pobytu či práci patrně není zásadním kritériem pro rozhodování...  Celý článek

Posted by sona
13. 1. 2017

Právo na tlumočníka v přestupkovém řízení

Podle čl. 37 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, kdo prohlásí, že neovládá jazyk,...  Celý článek

Posted by sona
12. 1. 2017

Extending business to Germany

Extending business to Germany Legal analysis   requirements for establishing a branch office or company in...  Celý článek

Posted by sona
11. 1. 2017

Jak dnes počítače „spolurozhodují“ v soudnictví?

Otázkou není, zda se počítače a umělá inteligence budou podílet na rozhodování soudů. Určitým způsobem...  Celý článek

Posted by sona
4. 1. 2017

ODDLUŽENÍ – „OSOBNÍ BANKROT“

Život bez dluhů? Nadějí je návrh na oddlužení. My Vám s ním pomůžeme. Jako jedna z...  Celý článek

Posted by sona
26. 8. 2016

10 otázek pro advokáta Jiřího Klegu

1. Co máte na své práci nejraději? Volno. A pokud jsem v práci, tak kontakt s...  Celý článek

Posted by sona
12. 8. 2016

Ochranu společné domácnosti nelze při uzavírání smluv podceňovat, hrozí jejich zneplatnění

Pokud vlastník bytu nebo domu hodlá svou nemovitost, kterou obývá společně se svou rodinou nebo...  Celý článek

Posted by sona
13. 6. 2016

Nejednotný postup ambasád nereflektuje zásadu legitimního očekávání a rovného přístupu

Právní úprava vízové agendy je kapitola sama o sobě. Nejenže nereflektuje aktuální mezinárodní úpravu a...  Celý článek

Posted by sona
8. 6. 2016

JAK ZASTAVIT EXEKUCI? ŘADA EXEKUCÍ JE NEZÁKONNÁ, LIDÉ SE ALE NEBRÁNÍ.

V některých případech jsou exekuce na dlužníky nezákonné. Pokud by se dlužníci bránili u soudu,...  Celý článek

Posted by sona
6. 4. 2016

법률 뉴스 제이케이피

본 사무소 소속 이지 클레가(Jiří Klega) 변호사는 2016년 2월 2일 브르노에서 열린 올해의 법조인 상...  Celý článek

Posted by sona
2. 3. 2016

법률 뉴스 제이케이피 –2016년 1월 ~ 3월

법률 뉴스 제이케이피의 목적은 고객님께 규칙적으로 짧은 기사를 통해 법률 변경에 대한 정보를 제공하는 것입니다....  Celý článek

Posted by sona

Videa

26. 2. 2019

Jak přežít exekuci?

Rozhovor s advokátem Jiřím Klegou o tom, jaká úskalí přináší zadlužení a jak postupovat v...  Celý článek

Posted by pjr

Udržujeme vás v obraze

Právní novinky JKP pro podnikatele

Odebírejte náš newsletter pro podnikatele – neuniknou
Vám důležité legislativní změny.Mobilní aplikace Právník do kapsy

Stáhněte si zdarma naši aplikaci – přináší praktické právní rady a glosy k právním záležitostem běžného občana.