U Staré elektrárny 291/11 710 00 Ostrava
cs

Jak je to se souběhem úprav bezvízového styku?

13. 9. 2017

Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 obsahuje seznam třetích zemí, jejichž občané mohou v rámci schengenského prostoru pobývat krátkodobě bez víza – bezvízový pobyt dle nařízení. Pro tyto účely se za krátkodobý pobyt považuje pobyt nepřesahující období tří měsíců během šestiměsíčního období (tzv. schengenská klauzule), které se začíná počítat dnem prvního vstupu na území Schengenu. Datum vstupu cizince do schengenského prostoru je vždy vyznačeno na vstupním razítku v cestovním pase. Podobným způsobem by měl být cestovní pas cizince oražen při opuštění tohoto prostoru. Podstatné je, že doba jednotlivých pobytů v schengenském prostoru se v rámci uvedených šesti měsíců sčítá, tudíž nelze tuto lhůtu počítat vždy s každým jednotlivým vstupem od počátku a je nutné si celkovou dobu pobytu v rámci uvedených šesti měsíců hlídat.

Více čtěte zde…Právní rádce