U Staré elektrárny 291/11 710 00 Ostrava
cs

Pracovní skupina WP29 k GDPR dá vodítko nejen k vydávání osvědčení (certifikaci) či dronů

9. 10. 2017

Jak vyplývá z uvedené tiskové zprávy Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, pracovní skupina WP29 k GDPR postupně předkládá dokumenty, které mají být pomůckou pro výklad a uplatnění vybraných prvků Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Ke třem dosud uveřejněným vodítkům by do konce letošního roku měla přibýt další.

V oblasti „technologických postupů“ se bude jednat o vodítka k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a ke stanovení, zda zpracování bude „pravděpodobně mít za následek vysoké riziko“. Tento materiál byl publikován již před časem v rámci veřejné konzultace. V upravené podobě má být na začátku října schválen na plenárním zasedání WP29. Následně se bude pracovat na jeho české verzi. Uživatelé v něm především naleznou soubor kritérií pro vyhodnocení, zda je pro dané zpracování nutné vypracovat posouzení vlivu.

Dalším, ze strany správců a zpracovatelů značně očekávaným podkladem, jsou vodítka k oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů. Tento dokument má být schválen během podzimu a předložen na internetu k veřejné konzultaci.

V technologické oblasti má WP29 v plánu do konce roku nabídnout také vodítka týkající se vydávání osvědčení o ochraně osobních údajů (certifikace) a vodítka k akreditaci subjektů pro vydávání osvědčení.

Rovněž se pracuje na materiálu o aspektech ochrany soukromí v souvislosti s používáním bezpilotních letounů (drony), což je téma nabývající stále většího významu. Tento dokument by měl být veřejnosti nabídnut v roce 2018, stejně jako stanovisko ke zpracování osobních údajů generovaných a shromažďovaných při provozu inteligentních dopravních systémů.

O dalším vývoji v oblasti ochrany osobních údajů v kontextu GDPR budeme dále informovat.

V případě konkrétních dotazů nás prosím kontaktujte přímo.

Jiří Klega

Jiří Klega,
advokát

JAKOVIDIS | KLEGA | PARTNERS  advokátní kancelář

U Staré elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava
Slívenecká 1121/72, 155 00 Praha 5
Bohumínská 1553, 73532 Rychvald

Tel.:    +420 608 133 636
e-mail:    klega.j@advokatova.cz