U Staré elektrárny 291/11 710 00 Ostrava
cs

JAK ZASTAVIT EXEKUCI? ŘADA EXEKUCÍ JE NEZÁKONNÁ, LIDÉ SE ALE NEBRÁNÍ.

28. 8. 2017

Jste v exekuci? Nebo vám exekuce hrozí? A vyzkoušeli jste opravdu vše?

V některých případech jsou exekuce na dlužníky nezákonné. Pokud by se dlužníci bránili u soudu, mohli by dosáhnout zastavení exekuce. Navíc by jim věřitelé museli vrátit peníze zpět a ještě zaplatit náklady řízení. Nejčastějším důvodem pro zastavení exekuce, s nímž jsem se v praxi často setkal a setkávám dál, je rozhodčí doložka. Pokud o vašem dluhu nerozhodl soud, ale tzv.rozhodce nebo rozhodčí soud, máte velkou naději, že byl postup v něčem nezákonný, případně je neplatná už samotná rozhodčí doložka. Pokud byla exekuce nařízena na základě neplatného a nezákonného rozhodnutí rozhodce či rozhodčího soudu, je i exekuce nezákonná. Lze ji tedy zastavit a již vymožené peníze, stejně jako náklady řízení vymáhat zpět. Stejně tak je důvodem pro zastavení exekuce neplatná rozhodčí doložka. A u spotřebitelských smluv je dlužník ještě více chráněný zákonem i praxí soudů. Stejně tak je dlužník v těchto případech chráněn v rámci insolvence (oddlužení neboli laiky „osobní bankrot“), kde se insolvenční soudy velice často přiklánějí na stranu dlužníků, potažmo insolvenčních správců, kteří popírají pohledávky věřitelů, pokud se jedná o smlouvu o půjčce nebo smlouvu o úvěru s rozhodčí doložkou. Dlužníkovi pak v podstatě odpadne tento dluh a nemusí ho již platit, pokud jinak podmínky oddlužení splní. Nakloněna těmto závěrům je také stále se měnící judikatura soudů i vývoj legislativy. Vždy je samozřejmě nutné každý případ posuzovat individuálně. Nicméně dlužníkům lze poradit jednu zásadní věc: Snažte se bránit. Právně bránit. Můžete tak dosáhnout buď zastavení exekuce nebo dokonce „smazání“ dluhu. Vždy je ale na místě se obrátit na advokáta, který se problematikou zabývá. Ten se na případ podívá a vyhodnotí, zda lze exekuci zastavit nebo jiným způsobem pomoci dlužníkovi. Letos se nám dokonce podařilo v jednom případě klientovi poradit způsobem, díky kterého snížil své dluhy během několika dní o částku přesahující milion korun. A to už je důvod se svými dluhy začít něco dělat. Díky toho se ten klient brzy oddluží zcela a začne s čistým štítem bez dluhů a hlavně nepřijde o střechu nad hlavou, nepřijde o dům, v němž žil celý život. Jenom díky toho, že se rozhodl své dluhy a problémy řešit, že se obrátil na advokáta a že v jeho případě ještě nebylo pozdě. Nicméně pozdě nemusí být ani v případě, že již přišel exekutor. I v takovém případě se někdy dá exekuce řešit. A někdy se podaří exekuci i zastavit úplně.

Jiří Klega, advokát

V roce 2016 získal ocenění Právník roku také za pomoc klientovi v insolvenci a v exekuci