U Staré elektrárny 291/11 710 00 Ostrava
cs

Whistleblowing

Úvod

Nově byl v české republice přijat zákon o ochraně oznamovatelů, který má ochránit oznamovatele protiprávních jednání.

Při vysvětlení pojmu whistleblowing můžeme vycházet z jeho doslovného překladu – zapískat na píšťalku. Tímto se rozumí upozornění (zapískání) osoby na protiprávní jednání o kterém se dozvěděl s pracovní či jinou činností.

Na koho se vztahuje? Bude se týkat všech firem?

  1. Zákon se vztahuje na všechny společnosti s nejméně 50 zaměstnanci (v průměru).
  2. obce s nejméně 10 000 obyvateli.
  3. dále na banky, atd. (zaměstnavatele vykonávajícím činnost v oblasti finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů, daní, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu..)

Co všechno tedy musí zajistit povinné subjekty, aby splňovaly nový zákon?

  • Zavedení interního oznamovacího systému
  • Proškolení zaměstnanců
  • Jmenování příslušné osoby – Řešením jednotlivých oznámení a jejich evidenci musí mít na starosti tzv. příslušná osoba, která se jako jediná smí seznamovat s oznámeními, a tedy je i posuzovat.

Co nabízíme?

  • Nastavení systému přijímání oznámení
  • proškolení příslušné osoby, která bude přijímat oznámení,
  • proškolení zaměstnanců
  • outsourcing – zajištění služeb příslušné osoby a přijímání oznámení – vše budeme spravovat, hlídat lhůty, vyhodnocoval oznámení atd.

Máte-li zájem o naše služby kontaktujte nás na emailu: jkp@advokatova.cz nebo telefonním čísle: 732 173 673.

Více o tomto tématu hovořil Mgr. Jiří Klega v pořadu Dobré ráno na České televizi!

Více o tématu whistleblowingu taky v sekci Média a publikace.