U Staré elektrárny 291/11 710 00 Ostrava
cs

AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ AKTUÁLNÍ ZMĚNY

19. 12. 2023

Úvodem, trochu netradičně, co nebylo přijato

Přijat nebyl avizovaný zákaz sjednávání pracovních smluv mezi agenturou a zaměstnancem na dobu určitou vymezenou dobou trvání dočasného přidělení zaměstnance k uživateli. Dále nedošlo k omezení dočasného přidělení agenturního zaměstnance k uživateli maximálně do doby 3 let.

Úprava pojmu „nelegální práce“

Dochází k změně definice nelegální práce. V současné době za nelegální práci považována hlavně dlouhodobá či soustavně trvající činnost. Nyní ona „soustavnost“ nemá být jedním z kritérií pro posuzování nelegální práce a relevantní mají být pouze následující skutečnosti:

  1. nadřízenost zaměstnavatele a podřízenost zaměstnance,
  2. výkon práce jménem zaměstnavatele a podle jeho pokynů,
  3. osobní výkon práce zaměstnancem a absence pracovněprávního vztahu.

Ruší se test trhu práce pro zaměstnanecké karty

Odpadá podmínka oznámit volné místo pracovnímu úřadu po dobu 30 dnů, aby mohl zaměstnavatel zaměstnance cizince. Nyní v zásadě postačí volné místo oznámit. Cizincům se tak umožňuje podat žádost o modrou kartu ihned po zveřejnění volného pracovního místa v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty.

Podmínka bezdlužnosti a bezúhonnost

Je třeba dodržet podmínky bezdlužnosti při podání žádosti i po celou dobu trvání povolení.  Zaměstnavatel musí také prokázat, že mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za přestupek, který by představoval důvod pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Zrušení pojištění proti úpadku

Od 1. 7. 2023 k zrušení povinného pojištění agentur práce pro případ jejich úpadku. Agenturní zaměstnanci jsou podřazeni pod ochranu poskytovanou zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Náhrada mzdy je vyplácena prostřednictvím úřadu práce.

Kauce pro zprostředkovatele zaměstnání se zvyšuje z původních 500 tisíc Kč na nových 1 milion Kč

Dojde k navýšení kauce o 100 % (z 0,5 mil na 1 mil). K doplnění kauce by měl být zaměstnavatel vyzván.

Navýšení pokut

Zpřísňují se postihy za nelegální zaměstnávání, zastřené zprostředkování zaměstnání a umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání.

Rozšiřují se podmínky, kdy úřad práce nezveřejní volné místo nebo ho vyřadí z evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré nebo zaměstnanecké karty.