U Staré elektrárny 291/11 710 00 Ostrava
cs

Získejte ochrannou známku téměř zdarma

25. 2. 2024

Dotace v oblasti duševního vlastnictví

Přinášíme novinky z oblasti dotací. Fond pro MSP poskytuje finanční podporu malým a středním podnikům (MSP) se sídlem v EU v oblasti ochrany jejich práv duševního vlastnictví. MSP mohou žádat o poukazy, které jim umožní částečné proplacení vynaložených poplatků.

Fond nabízí následující.

V případě služby IP Scan:

 • Proplacení 90 % výše poplatků za službu předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan) poskytovanou vnitrostátním úřadem duševního vlastnictví v EU. O službu je třeba požádat vnitrostátní úřad duševního vlastnictví v zemi, v níž má společnost sídlo, pokud tento úřad danou službu nabízí v rámci iniciativy Fond pro MSP. Bližší informace naleznete na internetové stránce věnované službě IP Scan.

V případě služby IP Scan Enforcement:

 • Proplacení 90 % poplatků za službu IP Scan Enforcement poskytnutou vnitrostátním úřadem duševního vlastnictví v EU. O službu je třeba požádat vnitrostátní úřad duševního vlastnictví v zemi, v níž má společnost sídlo, pokud tento úřad danou službu nabízí v rámci iniciativy Fond pro MSP. Bližší informace naleznete na internetové stránce věnované službě IP Scan Enforcement.

V případě ochranných známek a průmyslových vzorů:

 • Proplacení 75 % výše poplatků za přihlášku ochranné známky EU a/nebo průmyslového vzoru, příplatků za třídu a poplatků za průzkum, zápis, zveřejnění a odklad zveřejnění.
 • Proplacení 75 % výše poplatků za národní a regionální přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru, příplatků za třídu a poplatků za průzkum, zápis, zveřejnění a odklad zveřejnění.
 • Proplacení 50 % výše poplatků za základní přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru, určovacích poplatků a následných určovacích poplatků mimo EU. Poplatky za vyznačení zemí EU jsou do Fondu pro MSP na rok 2024 zahrnuty. Proplatit nelze ani manipulační poplatky účtované úřadem původu.

V případě patentů:

 • Proplacení 75 % nákladů na poplatky za vyhotovení „Rešeršní zprávy o stavu techniky“. Tato zpráva, která předchází podání patentové přihlášky, se vztahuje na celý svět a musí být vypracována nebo koordinována úřadem duševního vlastnictví jednoho z členských států EU a/nebo Vyšehradským patentovým institutem. Chcete-li zjistit, jaké postupy platí ve vaší zemi, obraťte se na váš vnitrostátní úřad duševního vlastnictví.
 • Proplacení 75 % nákladů na poplatky ve fázi před udělením patentu (nákladů na podání, rešerši a průzkum), poplatky za udělení patentu a za zveřejnění, pokud jde o ochranu v členském státě EU.
 • Proplacení 75 % nákladů na poplatky za podání a rešerši v případě evropských patentů přihlášených u Evropského patentového úřadu (EPO). Veškeré další poplatky za evropský patent jsou vyloučeny.
 • Proplacení 50 % nákladů na právní zastoupení při vypracování a podání evropské patentové přihlášky v maximální výši 2 000 EUR. Proplacení je podmíněno splněním těchto podmínek:
  • služba se týká vypracování a podání evropské patentové přihlášky,
  • službu poskytl kvalifikovaný zástupce, právník nebo sdružení kvalifikovaných zástupců, kteří jsou usazeni v EU a zapsáni na oficiální seznam Evropského patentového úřadu,
  • žádost o proplacení musí být podána on-line a ve stanovených lhůtách.

Veškeré další poplatky za evropský patent jsou vyloučeny.

V případě odrůdových práv Společenství:

 • 75 % poplatku za průzkum a on-line přihlášku na úrovni EU se proplácí.

Maximální částka, kterou lze malému nebo střednímu podniku proplatit, činí:

 • 1 350 EUR v případě činností souvisejících se službou IP Scan (hodnota se liší v závislosti na dané zemi),
 • 1 000 EUR v případě činností souvisejících s ochrannou známkou a průmyslovým vzorem,
 • 3 500 EUR v případě činností souvisejících s patentem,
 • 1 500 EUR na činnosti související s odrůdovými právy Společenství.