U Staré elektrárny 291/11 710 00 Ostrava
cs

Zpráva o konferenci Soukromé právo 2017

26. 6. 2017

Dne 1.6.2017 se náš tým právníků již podruhé zúčastnil konference Soukromé právo 2017, která byla organizována serverem EPRAVO.CZ za spolupráce České advokátní komory. Jednalo se o celodenní konferenci pořádanou v Ostravě, v Clarion Congress Hotelu Ostrava.

Konference přinesla příspěvky přednášejících z různých odvětví soukromého práva. Jednalo se o přednášky z oblasti odpovědnosti za škodu, bezdůvodného obohacení, problematiky judikatury, vlivu technologií na právo, rodičovské odpovědnosti, praktických otázek u sepisování kupní smlouvy či o pojednání o novele insolvenčního zákona. Dále byly přednášky věnovány vybraným tématům z oblastní procesního práva, zejména věnující se postavení advokáta v řízení a smíru.

Opět se jednalo o výborně zorganizovanou, podnětnou konferenci, která nám umožnila debatovat o vybraných otázkách nejen s praktikujícími advokáty, ale také s akademiky. Děkujeme tedy organizátorům a přednášejícím za odvedenou práci a těšíme se na další ročník této konference.