Načítání obsahu...

Služby

Trestní právo

Poskytujeme veškeré právní služby související s trestním a přestupkovým právem, týkající se zejména:


  • zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení
  • obhajoby v trestních řízeních
  • trestních oznámení
  • zastupování v přípravném řízení (příprava obhajoby, účast a asistence při vyšetřovacích výkonech, propuštění z vazby, atd.)
  • zastupování poškozených - právní pomoc v adhezních řízeních
  • zastupování v řízeních o mimořádných opravných prostředcích (dovolání, ústavní stížnost, obnova řízení, atd.)
  • zastupování v řízeních o přestupcích se specializací na dopravní nehody
  • právních analýz ohledně posouzení trestně-právních následků určitého jednání
  • zastupování poškozených v civilním řízení

Jak probíhá spolupráce?

1

První kontakt

Neváhejte nás kontaktovat se svým požadavkem - jsme připraveni zajistit jeho řešení. Krátkou úvodní konzultaci neúčtujeme.

2

Cena

Cena je stanovena s odkazem na předmět a náročnost právní služby - nejčastěji formou hodinové sazby, jejíž základní výše činí 1500,- Kč bez DPH.

3

Náš přístup

Stavíme na profesionálním úsudku a zkušenostech z dlouholeté praxe. Vždy hledáme jednoduchá a efektivní řešení.

Výstup spolupráce

Výsledek, za kterým si stojíme.

Máte zájem o naše služby?

Neváhejte nás kontaktovat telefonicky, e-mailem přes skype nebo prostřednictvím těchto stránek.