U Staré elektrárny 291/11 710 00 Ostrava
pl

Prawnicy

Zapoznaj się z nami

Filip Jakovidis

partner

Adwokat od roku 2009. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Specjalizacja: Prawo handlowe, prawo spółek handlowych, prawo pracy, reprezentowanie przed sądami i w postępowaniu arbitrażowym, kompleksowa agenda prawna związana z nieruchomościami, prawo budowlane i obrona w postępowaniu karnym. Mówi po angielsku i grecku.

E-mail: jakovidis@advokatova.cz

Jiří Klega

partner

Adwokat od roku 2012. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze. Specjalizacje: Prawo karne, prawo handlowe, wypadki drogowe i wykroczenia, odzyskiwanie szkody i rekompensata ujmy, reprezentowanie pokrzywdzonych, spory majątkowe, agenda wizowa dla obcokrajowców, prawo spółek handlowych, akwizycja, agenda nieruchomości, nieruchomości i depozyt, reprezentowanie przed sądami, umorzenie długów, GDPR i ochrona danych osobowych. W roku 2016 uzyskał prestiżową nagrodę Prawnik roku oraz nagrodę Hospodářských novin [Gazeta Gospodarcza]. Prowadzi wykład w zakresie prawa handlowego i administracyjnego na VŠB-TUO. Publikuje regularnie na portalu www.epravo.cz, bierze udział w projektach legislacyjnych. Były przedstawiciel miasta Vratimov. Mówi po angielsku i niemiecku.

E-mail: klega.j@advokatova.cz

Petr Psotka

partner

Adwokat od roku 2011. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Specjalizacje: prawo korporacji handlowych, prawo pracy, nieruchomości i budownictwo, prawo IT, zamówienia publiczne, ochrona danych osobowych (GDPR), prowadzenie działalności na rynku kapitałowym, reprezentowanie przed sądami, egzekwowanie należności. Poprzednio zdobyte doświadczenie: Dalkia Česká republika a.s. – specjalista prawny; Šachta & partneři v.o.s, kancelaria adwokacka – koncypient; Balcar Polanský Eversheds, kancelaria adwokacka – adwokat. Mówi po angielsku.

E-mail: psotka@advokatova.cz

Pavel Klega

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie. 2008 – 2010 asystent sędziego Sądu Okręgowego w Ostrawie. Adwokat od roku 2014. Specjalizacje: Obrona w postępowaniu karnym, prawo administracyjne, prawo rodzinne, prawo egzekucyjne, spory cywilne i prawo spółdzielcze. Mówi po angielsku.

E-mail: klega@advokatova.cz

Michael Gora

Koncypient adwokacki

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Koncypient adwokacki od roku 2014. Specjalizacje: Prawo korporacyjne, prawo nieruchomości, prawo finansowe, obrona w postępowaniu karnym, prawa autorskie w trybie narodowym i unijnym. Mówi po angielsku.

E-mail: gora@advokatova.cz

Natalia Vlachopulosová

Koncypient adwokacki

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Koncypient adwokacki od roku 2017. Specjalizacje: prawo konstytucyjne, obrona w postępowaniu karnym, prawo nieruchomości i egzekwowanie należności. Mówi po angielsku i francusku.

E-mail: vlachopulosova@advokatova.cz

Nikola Bergerová

Referent prawny

Referent prawny od roku 2014. Uprzednio zdobyte doświadczenie: asystentka komornika sądowego Mgr. Františka Gajdoša, Urząd Komorniczy: Vsetín. Specjalizacje: egzekwowanie należności, agenda upadłościowa i wizowa.

E-mail: jkp@advokatova.cz

Z nami będzie dla Państwa wszystko jasne

Nowości prawne JKP dla przedsiębiorców

Zapisz się do naszego newslettera dla przedsiębiorców = nie umkną Państwu ważne zmiany legislacyjne.Aplikacja do telefonu Prawnik kieszonkowy

Pobierz naszą aplikację bezpłatnie – zawiera praktyczne porady prawne i glosy w zakresie kwestii prawnych bieżącego obywatela.