U Staré elektrárny 291/11 710 00 Ostrava
pl

Przetargi publiczne

• przygotowanie przetargu publicznego – przygotowanie dokumentacji przetargowej, sfinalizowanie i kompletowanie dokumentacji przetargowej, opublikowanie przetargu publicznego
• prowadzenie administracji w terminie składania ofert – bezpieczeństwo organizacyjne przy przyjmowaniu ofert, przetwarzanie potwierdzeń w zakresie przyjęcia ofert, wraz z listą doręczonych i przyjętych ofert, przygotowanie formularzy do powołania komisji oceniającej, wraz z dokumentami niezbędnymi do prawidłowego przebiegu posiedzenia komisji oceniającej, sporządzenie dekretów powołujących i oświadczeń dla członków i zastępców komisji oceniającej itd.
• prowadzenie administracji związanej z oceną ofert – organizacja posiedzenia komisji, organizacja komisji w trakcie trwania poszczególnych posiedzeń, organizacja otwierania kopert z ofertami, spisanie protokołów z wszystkich posiedzeń komisji oceniającej, spisanie protokołu z otwarcia kopert z ofertami, wraz z wszystkimi wymogami i załącznikami, analizowanie ofert uczestników z punktu widzenia spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych, analizowanie ofert pod kątem spełnienia warunków przetargowych, organizacja przebiegu procesu oceny ofert itd.
• prowadzenie administracji związanej z zakończeniem postępowania przetargowego – przygotowanie dokumentów w celu wydania decyzji osoby organizującej przetarg w zakresie przydzielenia zamówienia publicznego, powiadomienie zwycięzcy o przydzieleniu zamówienia publicznego, powiadomienie o wykluczeniu uczestnika, przygotowanie i opublikowanie formularza z wynikami przetargu publicznego w Systemie Informacyjnym Zamówień Publicznych (ISVZUS) w Dzienniku Urzędowym UE, opublikowanie wyniku zgodnie z wymaganiami Zasad programu, sporządzenie pisemnego sprawozdania organizatora przetargu z przebiegu przetargu publicznego itd.
• audyty zamówień publicznych – kompleksowa kontrola dokumentacji zamówienia publicznego
• przetargi w ramach korzystania z dotacji z funduszy UE – kompleksowe prowadzenie administracji

Jestem zainteresowany

Jak przebiega współpraca?

1

Pierwszy kontakt

Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami – jesteśmy gotowi znaleźć rozwiązanie Państwa problemu. Krótka wstępna konsultacja jest darmowa.

2

Cena

Cena ustalana jest w odniesieniu do przedmiotu i złożoności usługi prawnej – najczęstszą formą są stawki godzinowe, których podstawowa kwota wynosi 1500,- Kč bez VAT.

3

Nasze podejście

Opieramy się na profesjonalnym osądzie i wieloletnim doświadczeniu. Zawsze poszukujemy prostych i efektywnych rozwiązań.

Wynik współpracy

Wynik, o który dbamy.

Czy jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Prosimy o kontakt telefoniczny, za pomocą e-mailu, przez skype lub za pośrednictwem tych stron.

Chcę umówić się na spotkanie.

Z nami będzie dla Państwa wszystko jasne

Nowości prawne JKP dla przedsiębiorców

Zapisz się do naszego newslettera dla przedsiębiorców = nie umkną Państwu ważne zmiany legislacyjne.Aplikacja do telefonu Prawnik kieszonkowy

Pobierz naszą aplikację bezpłatnie – zawiera praktyczne porady prawne i glosy w zakresie kwestii prawnych bieżącego obywatela.