Načítání obsahu...

Služby

Občanské právo

 • vyhotovení a revize občanskoprávních smluv - např. smlouvy kupní, darovací, nájemní, smlouvy o výpůjčce (půjčce), příkazní, smlouva o smlouvě budoucí, apod.
 • závazkové právo - postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k závazku, ručení, uznání dluhu, prominutí dluhu, započtení pohledávek, dohoda o narovnání, smlouva o zajišťovacím převodu práva
 • vlastnické právo a spoluvlastnictví - zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů, dohody spoluvlastníků ochrana osobnosti - náhrada újmy
 • spotřebitelské vztahy a práva spotřebitele - uzavření smlouvy, smlouvy uzavírané na dálku, odstoupení od smlouvy, smlouvy uzavřené mimo provozovnu
 • sousedské vztahy a spory
 • služebnosti - omezení vlastnického práva, např. doživotní užívání nemovitosti, právo cesty atd.
 • právo zástavní a zadržovací (zástavní smlouva)
 • odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
 • právní služby v dědických věcech - zajištění sepsání závěti notářem, listiny o vydědění, posouzení a vymáhání nároků z dědického řízení, odmítnutí dědictví, ochrana oprávněného dědice
 • řešení sporů z občanskoprávních vztahů smírem i soudní cestou
 • předkupní právo a právo zpětné koupě

Jak probíhá spolupráce?

1

První kontakt

Neváhejte nás kontaktovat se svým požadavkem - jsme připraveni zajistit jeho řešení. Krátkou úvodní konzultaci neúčtujeme.

2

Cena

Cena je stanovena s odkazem na předmět a náročnost právní služby - nejčastěji formou hodinové sazby, jejíž základní výše činí 1500,- Kč bez DPH.

3

Náš přístup

Stavíme na profesionálním úsudku a zkušenostech z dlouholeté praxe. Vždy hledáme jednoduchá a efektivní řešení.

Výstup spolupráce

Výsledek, za kterým si stojíme.

Máte zájem o naše služby?

Neváhejte nás kontaktovat telefonicky, e-mailem přes skype nebo prostřednictvím těchto stránek.