Načítání obsahu...

Blog

Uber je transportní společnost, rozhodl Soudní dvůr EU

21.12.2017

Včera ráno Soudní dvůr EU v dlouho očekávaném rozsudku rozhodl, že Uber poskytuje službu v oblasti dopravy a musí tedy dodržovat národní předpisy upravující přepravu v jednotlivých členských státech EU. Toto rozhodnutí je velkou ránou pro Uber, který doufal, že bude uznán za digitální platformu, která slouží jako prostředník mezi řidiči a zákazníky, kteří poptávají odvoz, což by znamenalo, že by se na něj vztahovala mírnější jednotná evropská pravidla.

Celý spor vznikl v Barceloně, kde asociace taxikářů zahájila soudní spor k určení, že aktivity Uberu porušují platnou španělskou legislativu a pravidla hospodářské soutěže. Vzhledem k mezinárodnímu působení Uberu se španělský soud obrátil na Soudní dvůr EU s předběžnou otázkou, kdy Soudní dvůr EU měl vyložit, jaká je povaha služeb nabízených Uberem, čímž bude možné určit, jaká pravidla se na Uber uplatní. Soudní dvůr EU vzal při rozhodování mimo jiné v potaz, že Uber má rozhodný vliv na podmínky, za kterých je transportní služba poskytnuta, kdy Uber prostřednictví stejnojmenné aplikace stanovuje maximální cenu jízdného, které je hrazeno zákazníkem přímo Uberu, který následně zaplatí část jízdného řidiči. Uber má navíc určitou kontrolu nad kvalitou vozidel, řidiči a jejich chováním, přičemž Uber může některé řidiče dle svého uvážení vyřadit. Právě z těchto důvodů Soudní dvůr EU rozhodl, že podstatou Uberu je poskytování služby v oblasti dopravy.

Toto rozhodnutí je přelomové, jelikož nastiňuje přístup Soudního dvora EU k fungování sdílené ekonomiky a její vhodné právní regulace, což se může dotýkat právní úpravy například nejznámějšího Airbnb.

Co to v praxi znamená? Uber bude povinen dodržovat přísnější pravidla, která se aplikují na transport, a dbát na zaměstnanecká práva svých řidičů. Přímo se tento rozsudek bude týkat členských zemí EU, kde regulace služby, jako je Uber, dosud neexistuje, což je mimo jiné i Česká republika, kde se právní úprava teprve připravuje. Uber a obdobnou službu poskytující aplikace tedy budou muset důkladně změnit své vnitřní nastavení, aby jejich provoz neporušoval zákon.

Natalia Vlachopulosová

Líbil se Vám článek? Nenechávejte si ho pro sebe.