U Staré elektrárny 291/11 710 00 Ostrava
pl

Prawo cywilne

• przygotowanie i weryfikacja umów cywilnych – np. umowy kupna, umów darowizny, umów najmu, umów pożyczek, umów przedwstępnych itd.
• prawo zobowiązaniowe – cesja wierzytelności, przejęcie długu, przystąpienie do zobowiązania, poręczenie, uznanie długu, umorzenie długu, zaliczenie należności, umowa wyrównania, umowa przeniesienia prawa
• prawo własności i współwłasności – unieważnienie i ustalenie współwłasności i wspólnego majątku małżonków, porozumienia współwłaścicieli ochrony osobistej – odszkodowanie za szkodę
• stosunki konsumenckie i prawa konsumenta – zawieranie umowy, umowy zawierane na odległość, odstąpienie od umowy, umowy zawarte poza zakładem
• stosunki sąsiedzkie i spory
• służebności – ograniczenie prawa własności, np. dożywotnie korzystanie z nieruchomości, prawo do drogi itd.
• prawo zastawu i zatrzymania (umowa zastawu)
• odpowiedzialność za szkodę i bezpodstawne wzbogacenie
• usługi prawne w sprawach spadkowych – sporządzenie testamentu przez notariusza, dokumentu w sprawie wydziedziczenia, ocena i egzekwowanie roszczeń spadkowych, zrzeknięcie się spadku, ochrona uprawnionego spadkobiercy
• rozstrzyganie sporów z tytułu stosunków cywilnoprawnych w drodze polubownej lub w drodze sądowej
• prawo pierwokupu i prawo odkupu

Jestem zainteresowany

Jak probíhá spolupráce?

1

První kontakt

Neváhejte nás kontaktovat se svým požadavkem – jsme připraveni zajistit jeho řešení. Krátkou úvodní konzultaci neúčtujeme.

2

Cena

Cena je stanovena s odkazem na předmět a náročnost právní služby – nejčastěji formou hodinové sazby, jejíž základní výše činí 1500,- Kč bez DPH.

3

Náš přístup

Stavíme na profesionálním úsudku a zkušenostech z dlouholeté praxe. Vždy hledáme jednoduchá a efektivní řešení.

Výstup spolupráce

Výsledek, za kterým si stojíme.

Czy jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Prosimy o kontakt telefoniczny, za pomocą e-mailu, przez skype lub za pośrednictwem tych stron.

Chcę umówić się na spotkanie.

Z nami będzie dla Państwa wszystko jasne

Nowości prawne JKP dla przedsiębiorców

Zapisz się do naszego newslettera dla przedsiębiorców = nie umkną Państwu ważne zmiany legislacyjne.Aplikacja do telefonu Prawnik kieszonkowy

Pobierz naszą aplikację bezpłatnie – zawiera praktyczne porady prawne i glosy w zakresie kwestii prawnych bieżącego obywatela.