Načítání obsahu...

Právníci

Seznamte se s námi

Filip Jakovidis

partner

Advokátem od roku 2009. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Specializace: Obchodní právo, právo obchodních společností, pracovní právo, zastupování před soudy a v rozhodčím řízení, komplexní právní agenda související s nemovitostmi, stavební právo a obhajoba v trestním řízení. Hovoří anglicky a řecky.

Email: jakovidis@advokatova.cz

Jiří Klega

Partner

Advokátem od roku 2012.Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.Specializace: Trestní právo, obchodní právo, dopravní nehody, vymáhání škody a újmy, majetkové spory, vízová agenda pro cizince, právo obchodních společností, zastupování před soudy.V roce 2016 získal prestižní ocenění Právník roku. Přednáší obchodní a správní právo na VŠB-TUO. Publikuje pravidelně na www.epravo.cz. Podílí se na legislativních návrzích. Zastupitel města Vratimov.Hovoří anglicky a německy.

Email: klega.j@advokatova.cz

Petr Psotka

partner

Advokátem od roku 2011. Absolvoval Právnickou fakultu Palackého univerzity v Olomouci. Zaměření: obchodní a občanské právo. Specializace: smlouvy, právo obchodních korporací, pracovní právo, nemovitosti a stavebnictví, zastupování před soudy, IT právo, veřejné zakázky a dotační programy. Předchozí praxe: Veolia a.s., Šachta & partneři  v.o.s, advokátní kancelář, Balcar Polanský Eversheds, advokátní kancelář. Hovoří anglicky.

Email: psotka@advokatova.cz

Pavel Klega

advokát

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. 2008 - 2010 asistentem soudce Krajského soudu v Ostravě. Advokátem od roku 2014. Specializace: Obhajoba v trestním řízení, správní právo, exekuční právo, občanskoprávní spory a družstevní právo.

Email: klega@advokatova.cz

Michael Gora

advokátní koncipient

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Advokátním koncipientem od roku 2014. Zaměření: Závazkové vztahy, korporátní právo, právo nemovitostí, finanční právo, obhajoba v trestním řízení, autorská práva v národním i unijním režimu.

Email: gora@advokatova.cz


Natalia Vlachopulosová

advokátní koncipientka

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Advokátní koncipientkou od roku 2017. Zaměření: ústavní právo, obhajoba v trestním řízení, právo nemovitostí a vymáhání pohledávek. Hovoří anglicky a francouzsky.

Email: vlachopulosova@advokatova.cz

Nikola Bergerová

právní referentka

Právní referentkou od roku 2014. Předchozí praxe: asistentka soudního exekutora Mgr. Františka Gajdoše, Exekutorský úřad Vsetín. Specializace: vymáhání pohledávek, insolvenční a vízová agenda.

Email: jkp@advokatova.cz